SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o. w likwidacji udziela w trybie ambulatoryjnym świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji oraz w trybie stacjonarnym z zakresu rehabilitacji.

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o. w likwidacji, posiada zasoby dokumentacji medycznej w zbiorach bieżących i archiwalnych.

Pacjenci mogą się zwrócić do Spółki z pisemnym podaniem
o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej, cena za wykonanie
1 strony dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta artykuł 28 punkt 4.3.

Dokumentacja jest przygotowywana w ciągu 3 dni roboczych.

O wydanie kserokopii dokumentacji mogą się zwrócić również osoby,które posiadają upoważnienie albo upoważnienie podpisane przez pacjenta znajduje się w dokumentacji lekarskiej.