SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, której 100% udziałowcem jest Gmina Wrocław.

Spółka wpisana jest do Księgi Rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001296.

Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej pod numerem KRS 0000605233.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 610 500,00 zł.