Przedmiotem działania SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o. w likwidacji  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

- podstawowej opieki zdrowotnej,

- ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,

- rehabilitacji leczniczej w trybie ambulatoryjnym oraz w trybie stacjonarnych całodobowych świadczeń leczniczych - szpitalnych
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku,

- diagnostyki laboratoryjnej.

 

KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA sp. z o.o. z dniem 1 kwietnia 2021 roku zgodnie z decyzją Właścieciela jakim jest Gmina Wrocław rozpoczął proces przekształcenia, którego celem jest funkcjonowanie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przez połączenie z Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ. W tym celu najpierw PROVITA musi ulec formalnej likwidacji. Proces ten nie powinien mieć wpływu na ciągłość świadczeń zdrowotnych udzielanych naszym pacjentom.

Serdecznie zapraszamy Państwa do dalszej współpracy i korzystania z naszych usług.

 

Halina Jamroży-Morawiak

Dyrektor d/s medycznych