Organami Spółki w likwidacji są:

- Likwidator

- Rada Nadzorcza

- Zgromadzenie Wspólników

Likwidatorem jest Pan Leszek Moskwiak

Rada Nadzorcza została powołana Zarządzeniem nr 797/19 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 15.04.2019 r. w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Chmielewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Anna Łuźniak-Jabłońska

Członek Rady Nadzorczej Pan Adam Ruciński